книга Dip-Shop.RU
поиск
карта
почта
Главная Заказ работы Готовые работы Как оплатить и получить Публикации в журналах Контакты Поиск
"Жан Кальвин. Пр0тестантизм" ( Дипломная работа, 103 стр. )
"Психология человека в Исламе".* ( Реферат, 16 стр. )
"Распространение христианства и его роль в истории феодальной Руси" ( Реферат, 20 стр. )
1. Религия как социальный институт н643522 ( Контрольная работа, 10 стр. )
1.3. Роля уніяцкай царквы ў развіцці культуры Беларусі…………..9 (Белоруссия) ( Контрольная работа, 12 стр. )
20 подвижных игр для ребят начальной школы (7- 10 лет) ( Контрольная работа, 11 стр. )
: "Православие как государственная религия Греции" по дисциплине "Религиоведение" це42122 ( Контрольная работа, 28 стр. )
Анализ воспитательной составляющей религиозной веры ( Реферат, 18 стр. )
Анализ воспитательной составляющей религиозной веры 2006-18 ( Реферат, 18 стр. )
Анализ мифологии и религии древнего мира ( Реферат, 15 стр. )
Анализ образовательных факторов религиозных ориентаций современной молодёжи6 ( Реферат, 24 стр. )
Анализ сионизма как основы образования Израиль ( Реферат, 24 стр. )
АНИМИЗМ ( Курсовая работа, 47 стр. )
Анимизм как ранняя форма религии ( Дипломная работа, 106 стр. )
БОГ КАК ИСТОЧНИК НРАВСТВЕННОГО ЗАКОНА1 ( Реферат, 18 стр. )
Буддизм и его место в мировой культуре ( Курсовая работа, 17 стр. )
Буддизм как философия и образ жизни (Белоруссия) ( Курсовая работа, 38 стр. )
Буддизм как религия ( Реферат, 15 стр. )
Буквы еврейского алфавита и их мистическое значение в иудаистской мифологии ( Реферат, 20 стр. )
Ватикан - история и современность ( Курсовая работа, 30 стр. )
Вероучение и культ Ислама ( Реферат, 16 стр. )
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА В РОССИИ В 1762 - 1855 ГОДАХ. ПОЛНОЕ ПОДЧИНЕНИЕ ЦЕРКВИ ГОСУДАРСТВУ ( Дипломная работа, 136 стр. )
Взгляды Абу Мансур аль-Матуриди и матуридизм ( Контрольная работа, 4 стр. )
Визначення, сутність та функції релігії (Украина) ( Реферат, 21 стр. )
Відповіді на питання по релігієзнавству (Украина) ( Контрольная работа, 10 стр. )

УВОДЗІНЫ……………………………………………………………...2

1. Дзейнасць уніяцкай царквы………………………………….….3

1.1. Утварэнне уніяцкай царквы……………………………………..3

1.2. Стан уніяцкай царквы ў XVII-XVIII стагоддзях……………….4

1.3. Роля уніяцкай царквы ў развіцці культуры Беларусі…………..9

ЗАКЛЮЧЭННЕ…………………………………………………………11

СПІС ЛІТАРАТУРЫ……………………………………………………

Уводзіны

На працягу больш як двух стагоддзяў працай шэрагу пакаленняў беларускага нараду былі створаныя самабытныя культурна - рэлігійныя каштоўнасці, звязаныя з дзейнасцю уніяцкай царквы. Яны сталі часткай нашай нацыянальнай культурнай спадчыны, але, на жаль, не знайшлі разумення і прыняцця тых, хто ў XIX ст. усталяваў на беларускай зямлі вяршэнства праваслаўя. Духоўная пераарыентацыя на Усход, закліканая ўзмацніць палітычную інтэграцыю Беларусі ў склад Расейскай імперыі, суправаджалася знішчэннем культурнага набытку уніяцтва. Нішчылася ўсякая мясцовая даўніна, якая не была падобная па стылю да расейскай. Пры гэтым пераследаваліся не толькі рэлігійныя мэты - вынішчэнне уніяцкай традыцыі, але і этнапалітычныя - перапісванне нашай гісторыі на новую, у якой памяці пра унію не знайшлося б месца

1. Анішчанка Я. Перавод беларускіх уніятаў у праваслаўе у 1781-1783 гг. // З гісторыі уніяцтва ў Беларусі (да 400-годдзя Брэсцкай уніі) / С.Марозава, Т.Казакова, Ю.Бохан і інш.; Пад рэд. М.В.Біча і П.А.Лойкі. - Мінск: НКФ "Экаперспектыва", 1996. - С. 77-84.

2. Гісторыя Беларусі: Вучэбны дапаможнік: У 2-х ч. - Ч.І: Ад старажытных часоў - па люты 1917 г. / Пад рэд. Я.К.Новіка, Г.С.Марцуля. - Мінск: Універсітэцкае, 1998. - 416 с.

3. Даниленко С.Т. Униаты. - М.: Изд-во полит. литературы, 1972. - 224 с.

4. Доўнар-Запольскі М.В. Гісторыя Беларусі. - Мінск: БелЭН, 1994. - 510 с.

5. Ігнатоўскі У.М. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі. 5-е выд. - Мінск: Беларусь, 1991. - 190 с.

6. Конан У.М. Беларуская нацыянальная ідэя: гістарычны аспект і сучасныя праблемы // Літаратура і Мастацтва. - 1998. - 12 чэрвеня. - С.5.

Примечаний нет.

2000-2019 © Copyright «Dip-Shop.ru»


Rambler's Top100