книга Dip-Shop.RU
поиск
карта
почта
Главная Заказ работы Готовые работы Как оплатить и получить Публикации в журналах Контакты Поиск
( Контрольная работа, 12 стр. )
"Государство" Платона как эхо его жизненной драммы 9244141вв ( Контрольная работа, 12 стр. )
"Добро" и "зло". Совесть. Долг ( Реферат, 23 стр. )
"Древнегреческий философ Демокрит"2 ( Реферат, 9 стр. )
"И один и тот же мед мне кажется сладким, а страдающему желтухой - горьким" (Секст Эмпирик) Какой вывод делает отсюда скептик (агностик)? 0=6ру ( Контрольная работа, 7 стр. )
"Идеализм" и "материализм" в трактовке деятельности 10 ( Реферат, 15 стр. )
"ИСПОВЕДЬ" АВГУСТИНА АВРЕЛИЯ. АРАБО-МУСУЛЬМАНСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ( Реферат, 13 стр. )
"Конец истории" и "Последний человек" (Футурология Ф. Фукуямы). ( Курсовая работа, 25 стр. )
"Конец истории" и "Последний человек" (Футурология Ф. Фукуямы). ( Курсовая работа, 25 стр. )
"Коперниканский переворот" Канта 73356 ( Контрольная работа, 27 стр. )
"Критика практического разума". ке24232 ( Контрольная работа, 26 стр. )
"Критические" концепции понимания бытия. Джордж Беркли ( Контрольная работа, 13 стр. )
"Культура и власть в работах М. Фуко" ( Курсовая работа, 35 стр. )
"Научный реализм" и проблема значения 678пп4 ( Контрольная работа, 24 стр. )
"Образ человека в поздний период античной философии" (сочинение) ец354222 ( Контрольная работа, 21 стр. )
"Пантеистическая философия В.Спинозы, ее рационализм" (сочинение). 5к ( Контрольная работа, 12 стр. )
"Познавательная деятельность человека и ее философское осмысление". Составьте таблицу, отображающую суть споров между эмпириками, рационалистами и иррационалистами ( Контрольная работа, 19 стр. )
"Почему светская и церковная реакция клеймила Макиавелли." ( Реферат, 20 стр. )
"Предмет социальной философии"* ( Реферат, 20 стр. )
"Русская идея" в философии Н. А. Бердяева ( Реферат, 26 стр. )
"Свобода" без права: негативная природа коммунизма 10 ( Реферат, 17 стр. )
"Социально-философские взгляды славянофилов" ( Реферат, 21 стр. )
"Специфика философского мировоззрения" (сочинение). Тестовая проверка знаний ( Контрольная работа, 18 стр. )
"Средневековая философия - служанка богословия". Выделите в таблице основные решения проблемы человека в эллинистической, средневековой философии ( Контрольная работа, 19 стр. )
"Теория коммуникативного действия" Ю. Хабермас ( Реферат, 18 стр. )

Вступ 3

1. ПОГЛЯДИ ФІЛОСОФІВ АНТИЧНОСТІ НА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 4

2. РОЗВИТОК ІДЕЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У НОВИЙ ЧАС 8

3. СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 13

Висновки 15

Література 16

Суспільство в найширшому філософському розумінні - це об'єктивна реальність, форма існування буття, перетворена форма природи і життя. Тріада ПРИРОДА-СУСПІЛЬСТВО-ЛЮДИНА охоплює собою всі можливі сфери пізнання людини, і суспільство, як її складова є найбільш розвиненим елементом дійсності. В більш конкретному змісті, тобто такому, що визначає суспільство стосовно реального життя людей, воно є системою їх діяльності. Суспільство сприяє інтеграції людей, які об'єднанні територією проживання, епохою, традиціями і культурою.

Поняття "громадянське суспільство" ще більш звужує загальне розуміння суспільства, надаючи для нього більш політичного або соціологічного забарвлення. Громадянське суспільство, за сучасними поглядами, є вищим рівнем об'єднання людських спільнот. Це суспільство, члени якого вважають себе громадянами єдиного цілого, усвідомлюють загальні завдання, поважають закони, моральні традиції.

Але подібне розуміння громадянського суспільства не завжди існувало в філософії в сучасному трактуванні. Протягом свого осмислення від античних часів до сучасних поглядів воно пройшло ряд трансформацій в своєму розвитку.

1. Андрущенко В. П., Михальченко М. І. Сучасна соціальна філософія: Курс лекцій. - К, Генеза, 1996. - 368с.

2. Арістотель. Політика / Пер. з давньогрец. О.Кисилюк. -3-є вид. - К., Основи, 2005. - 239 c.

3. Горак Г.I. Філософія: Курс лекцій - К., Вiлбор, 1997. - 272 c.

4. Гусєв В.I. Західна філософія нового часу : 17-18 ст. - К., Либiдь, 2000. - 368c.

5. История философии: Энциклопедия. - Мінськ, Интерпрессервис; Книжный Дом, 2002. - 1376с.

6. Платон. Держава / Пер. з давньогрец. Д. Коваль. - К., Основи, 2005. - 355c.

7. Руссо Жан-Жак. Про суспільну угоду або Принципи політичного права: Пер. з фр.- К., Port-Royal, 2001. - 348с.

8. Філософія: Підручник для вищих навчальних закладів/ За ред. Заїченка Г.А. та ін. - К., Вища школа, 1995.- 454 c.

9. Черній А.М. Філософія: Твої кроки до Мудрості. - К., Європейський університет, 2001.- 200c.

10. Читанка з історії філософії. У 6 кн. Кн.1. Філософія стародавнього світу. - К., Довiра, 1992. - 206 c.

11. Ялинський Б.В. Соціальна філософія: Навч. посібник. - Львів, Каменяр, 2006. - 248с.

Примечаний нет.

2000-2019 © Copyright «Dip-Shop.ru»


Rambler's Top100